Nandra vom Haus Tyson

Owner: Haus Tyson

IPO 1, V in show, breed surveyed
Female
Breeding Stock
HD normal, ED fast normal

Detailed Pedigree

Elton z Pohranicni straze
SchH 3, HD fast normal, ED normal

Jupp z Jirkova dvora
ZVV 1, HD normal

Koran z Pohranicni straze
IPO 1, SchH 1, ZV 1

Zanet z Jirkova dvora
ZVV 1

Qveeny z Dudakova
(n/a)

Baro vom Kühlen Norden
IPO 3, SchH 3

Mona z Dudakova
IPO 2, SchH 1, ZVV 2

Pixa Aritar Bastet
SchH 3, HD/ED normal

Jaguar Aritar Bastet CS
IPO 3, SchH 1, HD normal

Sirk vom Belchen
IPO 3, SchH 3

Cara Junak CS
IPO 1, ZVV 2

Greta z Osobovske skaly CS
ZVV 1, HD normal

Xero z Pohranicni straze CS
IPO 3, SchH 3

Ema z Osobovské skály CS
ZVV 1

Litters

Bruno vom Midlicher Land & Nandra vom Haus Tyson, born on April 16, 2016
Bruno vom Midlicher Land & Nandra vom Haus Tyson, born on June 04, 2015
Bruno vom Midlicher Land & Nandra vom Haus Tyson, born on July 03, 2014
Bruno vom Midlicher Land & Nandra vom Haus Tyson, born on December 25, 2013